Opatrenie v súvislosti s uznesením vlády č. 215 zo dňa 15. 3. 2020

Aeroklub Mladá Boleslav v súvislosti s uznesením vlády č. 215 z 15.3.2020 ruší akékoľvek lietanie na lietadlách Aeroklubu Mladá Boleslav po dobu platnosti tohto uznesenia.

Na základe telefonických informácií z UCL a krízových liniek Ministerstva dopravy, v rámci boja proti šíreniu koronaviru označovaného ako SARS CoV-2 rešpektujeme opatrenia zavedené vládou a na dobu nutnú obmedzíme lietanie aeroklubové i výcvikové. Akonáhle budeme mať ďalšie informácie súvisiace s lietaním za tohoto mimoriadneho stavu, dáme ich vedieť všetkým členom Aeroklubu.