Podmínky provozu sportovního a rekreačního létání dle usnesení vlády České republiky ze dne 6. dubna 2020 č. 395, včetně zajištění pilotního výcviku.

Milí aeroklubáci, Ministerstvo dopravy v spolupráci s Aeroklubem České republiky, Leteckou amatérskou asociácií, a Úřadem pro civilní letectví vydalo rozhodnutie, ktoré nám umožňuje čiastočne obnoviť leteckú činnosť. Prosím prečítajte si rozhodnutie pozorne, lietanie podľa neho nebude úplne jednoduché.
Držte sa pri provoze pokynmi uvedenými v rozhodnutí a týchto ďalších zásad

– nevoďte na provoz svojich príbuzných, kamarátov a iné osoby nepodieľajúce sa na provoze
– je nutná evidencia všetkých prítomných na letisku do zvláštnej knihy umiestnenej na stanovišti RADIO. To znamená, že každý prítomný pri provoze sa pred zahájením akejkoľvek činnosti nahlási na stanovišti RADIO a ohlási svoj zámer. Služba RADIO ho zapíše do knihy prítomných. V prípade neobsadenia služby RADIO, sa každý ohlási u VLP, ktorý ho zapíše
– v prípade plachtárskych preletov si každý pilot zabezpečí prípadný transport domov
– je nutná dezinfekcia kabíny pri výmene posádok lietadla, prineste si zo sebou dezinfekčný roztok a aplikátor na jeho použitie, na letisku ho nemáme
– po provoze sa, prosím, nezhlukujte na bare, alebo inde v priestoroch aeroklubu
– samozrejmosťou je používanie rúšok, dodržiavanie bezpečných vzdialeností, a ďalšie všeobecne stanovené opatrenia k zamedzeniu šírenia nákazy

Toto nariadenie nám zatial neumožnuje zahájiť výcvik nových žiakov v DTO