Prodloužení všech kvalifikací z důvodu COVID-19

Pokud jste ještě nepostřehli poslední zprávy z ÚCL, na Aerowebu přehledně shodnotili aktuální stav i s odkazy na příslušné oficiální dokumenty. Zjednodušeně (podmínky v článku a na ÚCL) se nám všechny kvalifikace prodlužují do konce července 2020.