Výuka a výcvik pilota kluzáků

Plachtařská škola má v Mladé Boleslavi dlouholetou tradici. Není postavena na komerční bázi, jako je tomu u profesionálních škol. Nestačí tedy nasednout, odletět si svojí úlohu, zaplatit a odejít. Všichni naši instruktoři mají svá povolání a proto nejsme schopni zajistit individuální výcvik. I z tohoto důvodu začíná kurz pouze jednou ročně a to informační schůzkou, která se koná koncem října nebo začátkem listopadu, na učebně školy.

  

 

Zájemce o výcvik, kteří se hlásí v průběhu roku, pozveme písemně, mailem nebo SMS na informační schůzku. Na této schůzce zodpovíme dotazy a podrobně popíšeme jednotlivé fáze plachtařského výcviku a požadavky, které noví adepti musí splňovat. Hned další víkend začíná výuka předmětů, mezi které patří meteorologie, navigace, letecký předpis atd. Výuce věnujeme každou sobotu tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne. Tyto bloky jsou rozděleny hodinovou pauzou, kterou si můžete zpříjemnit obědem v letištní restauraci. V tomto schématu probíhá výuka přibližně do poloviny února a je zakončena žákovskou zkouškou z teoretické přípravy. Během zimní přípravy je nezbytné, abyste absolvovali lékařskou prohlídku u pověřeného leteckého lékaře, který vám vydá osvědčení o zdravotní způsobilosti (zdravotní způsobilost 2. třídy). Úspěšné složení teoretických zkoušek, zdravotní prohlídka, aktuální výpis z rejstříku trestů a fotografie průkazového formátu jsou nezbytné věci pro vydání průkazu žáka kluzáků naší školy.

Poté následují pozemní přípravy, které zaberou další dvě soboty. Pro žáky naší školy je celá teoretická výuka a příprava, stejně tak i další pozemní přípravy, zcela zdarma.

S příchodem „letového“ počasí začíná praktický výcvik. Limitujícím faktorem je hlavně silný vítr, déšť a nízká oblačnost. Výcvik provádíme na osvědčeném kluzáku české výroby L-13. Pro doplnění a hlavně pro pokračovací výcvik používáme také kluzák PW6-U našeho aeroklubu. Řídíme se vlastní kombinovanou výcvikovou osnovou – ta obsahuje jak vzlety v aerovleku, tak také navijákový provoz. Osnova obsahuje 15 samostatných úloh s minimálním počtem startů, které je nutno splnit. Od roku 2014 se zvýšil minimální počet letových hodin na 15. Během praktického výcviku Vám zajistíme školení a zkoušky k získání omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, který opravňuje k používání radiostanice. Dále budete přihlášeni k teoretickým zkouškám pro získání kvalifikace pilota kluzáků. Osnova a základní výcvik končí praktickou pilotní zkouškou, po jejímž úspěšném složení se z žáka stává pilot kluzáků. Tuto zkoušku je možné vykonat až po dovršení 16 let.

Poté čerstvý pilot vstupuje do fáze pokračovacího výcviku, který má za úkol naučit plachtaře např. využívat termické stoupavé proudy. Tento pokračovací výcvik probíhá také v Aeroklubu Mladá Boleslav, ale již není pod hlavičkou školy.

Držitele průkazů SPL (LAPL-S) můžeme přeškolit na motorizovaný kluzáku (TMG) – typ HK-36 Dimona.

Více informací poskytne PhDr. Vojtěch Hájek  na emailu

Kontaktní formulář

Pokud máte zájem, abychom Vás informovali o datu konání informační schůzky, neváhejte vyplnit následující formulář:

Osobní informace

 

Adresa

 

Ověření