Husky A1 OK-HMB

Naša nová vlečná HUSKY A1 OK-HMB úspešne prešla schvaľovacím procesom na UCL a je
uvoľnená do provozu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto komplikovanom procese podieľali.

Ešte nás čakajú drobné opravy, ktoré neovplyvňujú provozuschopnosť a v zimnej pauze renovácia interiéru. Preškolenie na typ konzultujte z Jirkom Justom alebo Jirkom Bergmanom.

Ďalšie upresnenie obmedzenia provozu AKMB

Milí aeroklubáci, vláda ČR od 22.10.2020 znovu sprísnila proticovidové opatrenia. Pre nás to znamená od dnes, 22.10.2020 do odvolania,

 • – prerušenie plachtárskych a motorových výcvikov
 • – prerušenie zoznamovacích (IF) letov
 • – prerušenie plachtárskeho lietania obecne
 • – obmedzenie motorového lietania, pilot si maximálne v dvoch vytiahne lietadlo, odletí let – maximálne dvaja na palube, umyje lietadlo a maximálne v dvoch lietadlo uloží do hangáru a to celé s zakrytými ústami a nosom rúškou alebo niečim podobným. Ja doporučujem všetkým motorovým pilotom obzvlášť zvážiť nutnosť lietania v nasledujúcich týždňoch. Ešte máme pred sebou dlhé týždne slobodného lietania, tak si počkajme
 • – obmedzenie stretávania v priestoroch AKMB, max dvaja ľudia s požitím rúšok. Vnútorné priestory aeroklubu používať minimálne, vnútorný priestor aeroklubu nespadá do kategórie príroda
 • – v prípade nutnej prítomnosti používajte dezinfekciu a rozostupy.
 • – v prípade podozrenia nákazy Covidom alebo možných príznakov nákazy, prosím vynechajte návštevu Aeroklubu až do odoznenia príznakov, alebo vyliečenia.

Tieto pokyny platia do ďalšej zmeny vládnych opatrení, prosím dodržiavajte ich, prispejete k nesprísňovaniu súčasných obmedzení.

Obmedzenie provozu v AKMB

Podľa nariadenia vlády pre boj s koronavírom od 14.10. do odvolania je obmedzené zhromažďovanie. Preto s účinnosťou od 14.10.2020 obmedzíme provoz v Aeroklube MB takto.

 • Na ploche v jednom provoze môže byť súčasne iba 6 osôb vrátane pilota vlečného lietadla.
 • Pri provoze sa snažte dodržiavať rozostupy 2m.
 • V lietadlách s viacpilotnou posádkou lietajte s rúškou.
 • Po provoze sa zbytočne nezhromažďujte vo vnútorných priestoroch Aeroklubu ani pod vežou.
 • Používajte dezinfekciu na ruky, pri výcviku počas prestávky vydezinfikujte priestor kabíny.

Žiadam Vás o dodržiavanie týchto pokynov, prispejete tým k rýchlejšiemu uvoľňovaniu súčasných obmedzení a ochrane svojho zdravia.

Tieto pokyny platia do ďalšieho vládneho nariadenia ohľadne podmienok zhromažďovania v ČR, potom budú aktualizované. V prípade sprísňovania podmienok, budú platiť tieto sprísnené podmienky

Uzavretie dráh 05/23

V súvislosti s výstavbou obchodného centra Dubce sme od 14.10.2020 do približne 15.1.2021 uzavreli dráhu 05 pre štart a dráhu 23 pre pristátie. Tým sa zmenili vypublikované dĺžky dráh.

                                               TORA   TODA  ASDA   LDA
RW05                                           0            0            0        775
RW23                                       775        805       775       0

Na staveništi obchodného centra približne 600m pred prahom dráhy 23 je postavený vežový žeriav, ktorý zasahuje 10 m do ochranných rovín dráh. Žeriav je označený denným i nočným značením. Prosím o zvýšenú pozornosť pri lietaní na okruhu, venujte pozornosť i ostatným lietadlám, poprípade ich upozornite na zmenu.

Podmínky provozu sportovního a rekreačního létání dle usnesení vlády České republiky ze dne 6. dubna 2020 č. 395, včetně zajištění pilotního výcviku.

Milí aeroklubáci, Ministerstvo dopravy v spolupráci s Aeroklubem České republiky, Leteckou amatérskou asociácií, a Úřadem pro civilní letectví vydalo rozhodnutie, ktoré nám umožňuje čiastočne obnoviť leteckú činnosť. Prosím prečítajte si rozhodnutie pozorne, lietanie podľa neho nebude úplne jednoduché.
Držte sa pri provoze pokynmi uvedenými v rozhodnutí a týchto ďalších zásad

– nevoďte na provoz svojich príbuzných, kamarátov a iné osoby nepodieľajúce sa na provoze
– je nutná evidencia všetkých prítomných na letisku do zvláštnej knihy umiestnenej na stanovišti RADIO. To znamená, že každý prítomný pri provoze sa pred zahájením akejkoľvek činnosti nahlási na stanovišti RADIO a ohlási svoj zámer. Služba RADIO ho zapíše do knihy prítomných. V prípade neobsadenia služby RADIO, sa každý ohlási u VLP, ktorý ho zapíše
– v prípade plachtárskych preletov si každý pilot zabezpečí prípadný transport domov
– je nutná dezinfekcia kabíny pri výmene posádok lietadla, prineste si zo sebou dezinfekčný roztok a aplikátor na jeho použitie, na letisku ho nemáme
– po provoze sa, prosím, nezhlukujte na bare, alebo inde v priestoroch aeroklubu
– samozrejmosťou je používanie rúšok, dodržiavanie bezpečných vzdialeností, a ďalšie všeobecne stanovené opatrenia k zamedzeniu šírenia nákazy

Toto nariadenie nám zatial neumožnuje zahájiť výcvik nových žiakov v DTO