Archiv pro den: 15. 8. 2015

Novou zemědělskou techniku pořídíme z grantu

Aeroklub Mladá Boleslav o.s. obdržel v rámci programu „Malé grantové schéma – Záchranný program pro zvláště chráněné druhy II“ vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR grant na nákup nové zemědělské a zahradní techniky. Ta bude sloužit k údržbě porostů letiště a přilehlých ploch v obvodu chráněné památky Bezděčín zřízené k ochraně výskytu kriticky ohroženého Sysla obecného.
 Název projektu: Aeroklub Mladá Boleslav – ochrana a péče o syslí kolonii Bezděčín
Číslo projektu: MGSII-14
Místo realizace: Letiště a přilehlé plochy v obvodu chráněné památky Bezděčín
Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranný program pro zvláště chráněné druhy II“
Celkový rozpočet projektu: 2 138 300,- Kč s DPH
Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 954 550,- Kč, což představuje 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 168 450,- Kč, což představuje 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Garant projektu: Bohumil Misík, vedoucí letového provozu AK MB o.s., akmb@akmb.cz
Cíle a náplň projektu:
Tento projekt je zaměřen na Záchranný program pro zvláště chráněný druh sysla obecného. Soustřeďuje se na Péči o biotop, konkrétně na opatření 3.1.1 Zajištění trvalého managementu lokality Bezděčín, kde se sysel vyskytuje.
Jednotlivé aktivity projektu:
Péče o biotop
Ochrana sysla obecného spočívá především v údržbě a zachování jeho přirozeného biotopu, tj. krátkostébelných trávníků. Nákup nové techniky zásadním způsobem přispěje k efektivní péči o biotop, která bude probíhat nejen po dobu udržitelnost, ale i dlouhou dobu po jejím skončení.
Publicita projektu
V rámci publicity projektu bude uspořádán informační seminář a exkurze na lokalitu výskytu druhu. Před ukončením projektu proběhne závěrečná konference. Součástí publicity je také vytvoření nového informačního webu mapující podmínky a život sysla obecného.

LOGOSFinal_Page_1logo-mzp

 

Gradient a Club Grand Prix

Od soboty 15.8. do neděle 23.8. proběhnou na našem letišti plachtařské závody Gradient a Club Grand Prix. Podrobné informace o průběhu této soutěže najdete zde.

DSC_7478

V této souvislosti byla vydána notamem navigační výstraha tohoto znění.

OD: 15.08.2015   DO: 23.08.2015 – v tyto dny od 08.00 UTC do SS

Intenzivní provoz kluzáků v ATZ LKMB. Přílety a odlety z LKMB pouze po předchozí domluvě s provozovatelem letiště.