Obmedzenie leteckej činnosti AKMB

V náväznosti na Uznesenie vlády z dňa 26. 02. 2021 č. 216, č. a Ochranného opatrenia  Ministerstva zdravotníctva z dňa 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN a na základe právneho rozboru AeČR (dostupné na adrese Covid – Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti – Aeroklub České republiky) máme pred sebou ďalšie obmedzenie leteckej činnosti.

Do 22.3.2021 je v AKMB zastavená  letecká činnosť  mimo preletov do a z servisu. Po tomto dátume bude rozhodnutie revidované podľa epidemiologickej situácie v republike a ďalších nariadení vedenia štátu.

Prosím i o obmedzenie stretávania v priestoroch AKMB. Vnútorné priestory aeroklubu používať minimálne, vnútorný priestor aeroklubu nespadá do kategórie príroda.

Vzhľadom k ďalšiemu z už mnohých obmedzení a ich veľkému vplyvu na nálety a nízku rozlietanost, znovu na Vás apelujem, zvážte pri letoch i po prestávke kratšej ako určuje predpis, let s inštruktorom. Bezpečné obnovenie leteckých návykov je pre bezpečnosť lietania veľmi dôležitá. Dať si pár dvojích nie je prejav leteckej nedokonalosti, je to prejav zdravého rozumu, inštruktori sa Vám budú radi venovať.

Husky příprava na 2021

Bez ohledu na současnou situaci na „našem nebi“ chystáme naši techniku na letošní leteckou sezónu. Stejně jako když si pořídíte ojeté auto, tak i u našeho „nového“ Huskyho probíhají preventivní opravy. Výměna hadic, silentbloků a inovace interiéru.

Uvoľnenie obmedzení provozu

Od 3.12.2020 Vláda ČR uvoľnila reštrikcie sprevádzajúce Covidovú pandemiu v ČR. PES poklesol na stupeň tri a to znamená umožnenie provozu a zjednodušenie výcviku.

Od 3.12.2020

  • – obnovíme plachtárske a motorové výcviky, doporučujem v kabíne používať rúšky a dezinfekciu
  • – znovu zahájime zoznamovacie (IF) lety za použitia rúšiek pilotov i cestujúcich
  • – plachtárske lietanie nie je obmedzené, pri lietaní v dvojom doporučujem používať v kabíne rúšky
  • – obnovíme motorové lietanie, doporučujem pri lietaní viac početných posádiek používať rúšky
  • – obmedzenie stretávania vo vonkajších priestoroch AKMB na maximálne 50 ľudí. Vo vnútorných priestoroch aeroklubu je počet obmedzený na 10 ľudí za použitia rúšiek
  • – prosím, používajte dezinfekciu a dodržujte predpísané rozostupy.
  • – v prípade podozrenia nákazy Covidom alebo možných príznakov nákazy, prosím vynechajte návštevu Aeroklubu až do odoznenia príznakov, alebo vyliečenia.

Ďalšie uvoľnenie alebo sprísnenie sa bude do budúcna riadiť stupňom PES, preto prosím o prispôsobenie vášho chovania PES stupnici a obecne platným pravidlám.

Vzhľadom k nízkym náletom v tomto podivnom roku a nízkej rozlietanosti, zvážte pri letoch i po prestávke kratšej ako určuje predpis, let s inštruktorom. Bezpečné obnovenie leteckých návykov je pre bezpečnosť lietania veľmi dôležitá. Nie je hanba dať si pár dvojích, je to prejav zdravého rozumu, inštruktori sa Vám budú radi venovať.

Husky A1 OK-HMB

Naša nová vlečná HUSKY A1 OK-HMB úspešne prešla schvaľovacím procesom na UCL a je
uvoľnená do provozu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto komplikovanom procese podieľali.

Ešte nás čakajú drobné opravy, ktoré neovplyvňujú provozuschopnosť a v zimnej pauze renovácia interiéru. Preškolenie na typ konzultujte z Jirkom Justom alebo Jirkom Bergmanom.