Archiv autora: Igor Karul

Obmedzenie leteckej činnosti AKMB

V náväznosti na Uznesenie vlády z dňa 26. 02. 2021 č. 216, č. a Ochranného opatrenia  Ministerstva zdravotníctva z dňa 26. 02. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN a na základe právneho rozboru AeČR (dostupné na adrese Covid – Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti – Aeroklub České republiky) máme pred sebou ďalšie obmedzenie leteckej činnosti.

Do 22.3.2021 je v AKMB zastavená  letecká činnosť  mimo preletov do a z servisu. Po tomto dátume bude rozhodnutie revidované podľa epidemiologickej situácie v republike a ďalších nariadení vedenia štátu.

Prosím i o obmedzenie stretávania v priestoroch AKMB. Vnútorné priestory aeroklubu používať minimálne, vnútorný priestor aeroklubu nespadá do kategórie príroda.

Vzhľadom k ďalšiemu z už mnohých obmedzení a ich veľkému vplyvu na nálety a nízku rozlietanost, znovu na Vás apelujem, zvážte pri letoch i po prestávke kratšej ako určuje predpis, let s inštruktorom. Bezpečné obnovenie leteckých návykov je pre bezpečnosť lietania veľmi dôležitá. Dať si pár dvojích nie je prejav leteckej nedokonalosti, je to prejav zdravého rozumu, inštruktori sa Vám budú radi venovať.

Uvoľnenie obmedzení provozu

Od 3.12.2020 Vláda ČR uvoľnila reštrikcie sprevádzajúce Covidovú pandemiu v ČR. PES poklesol na stupeň tri a to znamená umožnenie provozu a zjednodušenie výcviku.

Od 3.12.2020

 • – obnovíme plachtárske a motorové výcviky, doporučujem v kabíne používať rúšky a dezinfekciu
 • – znovu zahájime zoznamovacie (IF) lety za použitia rúšiek pilotov i cestujúcich
 • – plachtárske lietanie nie je obmedzené, pri lietaní v dvojom doporučujem používať v kabíne rúšky
 • – obnovíme motorové lietanie, doporučujem pri lietaní viac početných posádiek používať rúšky
 • – obmedzenie stretávania vo vonkajších priestoroch AKMB na maximálne 50 ľudí. Vo vnútorných priestoroch aeroklubu je počet obmedzený na 10 ľudí za použitia rúšiek
 • – prosím, používajte dezinfekciu a dodržujte predpísané rozostupy.
 • – v prípade podozrenia nákazy Covidom alebo možných príznakov nákazy, prosím vynechajte návštevu Aeroklubu až do odoznenia príznakov, alebo vyliečenia.

Ďalšie uvoľnenie alebo sprísnenie sa bude do budúcna riadiť stupňom PES, preto prosím o prispôsobenie vášho chovania PES stupnici a obecne platným pravidlám.

Vzhľadom k nízkym náletom v tomto podivnom roku a nízkej rozlietanosti, zvážte pri letoch i po prestávke kratšej ako určuje predpis, let s inštruktorom. Bezpečné obnovenie leteckých návykov je pre bezpečnosť lietania veľmi dôležitá. Nie je hanba dať si pár dvojích, je to prejav zdravého rozumu, inštruktori sa Vám budú radi venovať.

Husky A1 OK-HMB

Naša nová vlečná HUSKY A1 OK-HMB úspešne prešla schvaľovacím procesom na UCL a je
uvoľnená do provozu.

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto komplikovanom procese podieľali.

Ešte nás čakajú drobné opravy, ktoré neovplyvňujú provozuschopnosť a v zimnej pauze renovácia interiéru. Preškolenie na typ konzultujte z Jirkom Justom alebo Jirkom Bergmanom.

Ďalšie upresnenie obmedzenia provozu AKMB

Milí aeroklubáci, vláda ČR od 22.10.2020 znovu sprísnila proticovidové opatrenia. Pre nás to znamená od dnes, 22.10.2020 do odvolania,

 • – prerušenie plachtárskych a motorových výcvikov
 • – prerušenie zoznamovacích (IF) letov
 • – prerušenie plachtárskeho lietania obecne
 • – obmedzenie motorového lietania, pilot si maximálne v dvoch vytiahne lietadlo, odletí let – maximálne dvaja na palube, umyje lietadlo a maximálne v dvoch lietadlo uloží do hangáru a to celé s zakrytými ústami a nosom rúškou alebo niečim podobným. Ja doporučujem všetkým motorovým pilotom obzvlášť zvážiť nutnosť lietania v nasledujúcich týždňoch. Ešte máme pred sebou dlhé týždne slobodného lietania, tak si počkajme
 • – obmedzenie stretávania v priestoroch AKMB, max dvaja ľudia s požitím rúšok. Vnútorné priestory aeroklubu používať minimálne, vnútorný priestor aeroklubu nespadá do kategórie príroda
 • – v prípade nutnej prítomnosti používajte dezinfekciu a rozostupy.
 • – v prípade podozrenia nákazy Covidom alebo možných príznakov nákazy, prosím vynechajte návštevu Aeroklubu až do odoznenia príznakov, alebo vyliečenia.

Tieto pokyny platia do ďalšej zmeny vládnych opatrení, prosím dodržiavajte ich, prispejete k nesprísňovaniu súčasných obmedzení.

Obmedzenie provozu v AKMB

Podľa nariadenia vlády pre boj s koronavírom od 14.10. do odvolania je obmedzené zhromažďovanie. Preto s účinnosťou od 14.10.2020 obmedzíme provoz v Aeroklube MB takto.

 • Na ploche v jednom provoze môže byť súčasne iba 6 osôb vrátane pilota vlečného lietadla.
 • Pri provoze sa snažte dodržiavať rozostupy 2m.
 • V lietadlách s viacpilotnou posádkou lietajte s rúškou.
 • Po provoze sa zbytočne nezhromažďujte vo vnútorných priestoroch Aeroklubu ani pod vežou.
 • Používajte dezinfekciu na ruky, pri výcviku počas prestávky vydezinfikujte priestor kabíny.

Žiadam Vás o dodržiavanie týchto pokynov, prispejete tým k rýchlejšiemu uvoľňovaniu súčasných obmedzení a ochrane svojho zdravia.

Tieto pokyny platia do ďalšieho vládneho nariadenia ohľadne podmienok zhromažďovania v ČR, potom budú aktualizované. V prípade sprísňovania podmienok, budú platiť tieto sprísnené podmienky

Uzavretie dráh 05/23

V súvislosti s výstavbou obchodného centra Dubce sme od 14.10.2020 do približne 15.1.2021 uzavreli dráhu 05 pre štart a dráhu 23 pre pristátie. Tým sa zmenili vypublikované dĺžky dráh.

                                               TORA   TODA  ASDA   LDA
RW05                                           0            0            0        775
RW23                                       775        805       775       0

Na staveništi obchodného centra približne 600m pred prahom dráhy 23 je postavený vežový žeriav, ktorý zasahuje 10 m do ochranných rovín dráh. Žeriav je označený denným i nočným značením. Prosím o zvýšenú pozornosť pri lietaní na okruhu, venujte pozornosť i ostatným lietadlám, poprípade ich upozornite na zmenu.

Podmínky provozu sportovního a rekreačního létání dle usnesení vlády České republiky ze dne 6. dubna 2020 č. 395, včetně zajištění pilotního výcviku.

Milí aeroklubáci, Ministerstvo dopravy v spolupráci s Aeroklubem České republiky, Leteckou amatérskou asociácií, a Úřadem pro civilní letectví vydalo rozhodnutie, ktoré nám umožňuje čiastočne obnoviť leteckú činnosť. Prosím prečítajte si rozhodnutie pozorne, lietanie podľa neho nebude úplne jednoduché.
Držte sa pri provoze pokynmi uvedenými v rozhodnutí a týchto ďalších zásad

– nevoďte na provoz svojich príbuzných, kamarátov a iné osoby nepodieľajúce sa na provoze
– je nutná evidencia všetkých prítomných na letisku do zvláštnej knihy umiestnenej na stanovišti RADIO. To znamená, že každý prítomný pri provoze sa pred zahájením akejkoľvek činnosti nahlási na stanovišti RADIO a ohlási svoj zámer. Služba RADIO ho zapíše do knihy prítomných. V prípade neobsadenia služby RADIO, sa každý ohlási u VLP, ktorý ho zapíše
– v prípade plachtárskych preletov si každý pilot zabezpečí prípadný transport domov
– je nutná dezinfekcia kabíny pri výmene posádok lietadla, prineste si zo sebou dezinfekčný roztok a aplikátor na jeho použitie, na letisku ho nemáme
– po provoze sa, prosím, nezhlukujte na bare, alebo inde v priestoroch aeroklubu
– samozrejmosťou je používanie rúšok, dodržiavanie bezpečných vzdialeností, a ďalšie všeobecne stanovené opatrenia k zamedzeniu šírenia nákazy

Toto nariadenie nám zatial neumožnuje zahájiť výcvik nových žiakov v DTO

Opatrenie v súvislosti s uznesením vlády č. 215 zo dňa 15. 3. 2020

Aeroklub Mladá Boleslav v súvislosti s uznesením vlády č. 215 z 15.3.2020 ruší akékoľvek lietanie na lietadlách Aeroklubu Mladá Boleslav po dobu platnosti tohto uznesenia.

Na základe telefonických informácií z UCL a krízových liniek Ministerstva dopravy, v rámci boja proti šíreniu koronaviru označovaného ako SARS CoV-2 rešpektujeme opatrenia zavedené vládou a na dobu nutnú obmedzíme lietanie aeroklubové i výcvikové. Akonáhle budeme mať ďalšie informácie súvisiace s lietaním za tohoto mimoriadneho stavu, dáme ich vedieť všetkým členom Aeroklubu.

 POŘÁDÁNO ZA PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA MLADÁ BOLESLAV                

V sobotu 22.9.2018 pořádá Aeroklub Mladá Boleslav za podpory města Mladá Boleslav již pátý ročník závodů v akrobacii na kluzácích „O Pohár primátora města Mladá Boleslav 2018 “.  

K vidění bude akrobacie začínajících závodníků kategorie Basic, pokročilejších Sportsman a Intermediate až po nejnáročnější akrobatické obraty reprezentace ČR v kategorii Advanced a Unlimited.
Mladou Boleslav bude reprezentovat v kategorii Intermediate René Šuman a v kategorii Advanced Jan Sobotka.

Mladoboleslavské závody patří mezi nejvýznamnější tuzemské akce bezmotorové akrobacie, účast přislíbilo přes dvacet závodníků.
Akrobatické klání i od středy probíhající tréninky je možné sledovat z veřejných ploch letiště nebo Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

Letecké návštěvníky upozorňuji na Navigační výstrahu Y1543/18 a nutnost koordinovat lety v ATZ se službou RADIO v pátek 21.9.2018 i sobotu 22.9.2018

 

Pohár primátora města Mladá Boleslav

22.9. a 23.9. sa na našom letisku konajú akrobatické závody O pohár primátora města Mladá Boleslav. V piatok 22.9. budú tréningy  a v sobotu 23.9. závody. Prípadných návštevníkov upozorňujeme na NOTAM Y1405/17, a nutnosť koordinovať svoj prílet s službou RADIO.